Beschrijving
Deze instelling voor kinderopvang en kleuteronderwijs is een particulier initiatief dat opvang, verzorging en onderwijs biedt aan kinderen in de leeftijd van zes weken tot zes jaar. Ook wordt naschoolse opvang geboden aan kinderen van de basisschool, waaraan het kinderdagverblijf verbonden is.

Type project en vrijwilligers
Het personeel van de opvang bestaat uit professionele en gekwalificeerde leidsters. In het kleuteronderwijs worden vernieuwende en moderne onderwijsmethoden toegepast. In de opvang zijn de groepen vrij groot, 25 kinderen, waarop twee leidsters staan. De stichting vraagt daarom vrijwilligers die de leidsters kunnen ondersteunen. Affiniteit hebben met kinderen is belangrijk, een opleiding op dit gebied is niet noodzakelijk. De instelling biedt een prettige werkomgeving en een geschikte plek om te werken voor mensen die niet meteen in de meest heftige situaties willen opereren.

Login Form