Beschrijving
Suriname is een mooi land, maar door een groeiende consumptie-economie neemt ook het zwerfaval toe. Zwerfafval vervuilt de straten en de natuur. Milieu bewust gedrag is in Suriname nog jong en er wordt nog niet genoeg gedaan aan afvalscheiding. Om hier verandering in te brengen is dit project een grootschalig voorlichtingsprogramma begonnen op alle lagere scholen in heel Suriname. Er is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, en naast de lessen aan de kinderen worden ook de docenten getraind. Scholen krijgen gratis netten waarin plastic flessen en aluminium blikjes kunnen worden verzameld. Het plastic wordt verzameld en gerecycled. De netten worden ook gratis verspreid naar bedrijven en overheidsinstanties welke vaak ook voorlichting krijgen van de stichting.

Type project en vrijwilligers
De stichting zoekt enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen om Suriname schoner te maken. De werkzaamheden bestaan uit voorlichting geven op scholen en op beurzen en andere bijeenkomsten. Ook mensen die voor publiciteit kunnen zorgen door teksten te schrijven en pr-activiteiten te ontwikkelen zijn van harte welkom. Betrokkenheid bij natuur en milieu is belangrijk, ervaring in het geven van voorlichting is een pré. Vrijwilligers kunnen ook worden ingezet in andere projecten van de stichting als dat hun interesseert.

Login Form