Beschrijving
Deze stichting, die grotendeels door één man wordt gedragen, heeft tot doel de nieuwe generatie in Suriname kennis bij te brengen over de natuur. De stichting heeft een trainingscentrum opgezet in het binnenland waar schoolklassen onderricht krijgen in de natuur, natuurbehoud, en milieubewustzijn. De stichting wil tevens op scholen in de stad voorlichting geven over de natuur. Een activiteit van een andere aard is het geven van computer- en zwemlessen aan kinderen in het binnenland, die nabij het trainingscentrum wonen .

Type project en vrijwilligers
Voor het uitvoeren van deze activiteiten zoekt de stichting enthousiaste vrijwilligers. Biologen of biologiestudenten kunnen daarbij ook een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van de soortenrijkdom in het tropisch regenwoud van Suriname. Dit is een doorgaand project waarvoor ook biologiestudenten uit Paramaribo worden ingeschakeld. De stichting heeft een kantoor in Paramaribo, waarvoor men dringend administratieve ondersteuning zoekt. Gevraagd wordt iemand die met de computer kan omgaan, die de website kan bijhouden, gasten ontvangt enzovoort. De periode waarvoor vrijwilligers worden gevraagd is afhankelijk van de werkzaamheden waarvoor men zich aanmeldt.

Login Form