Beschrijving
De Dierenbescherming in Paramaribo houdt zich bezig met het algemene dierenwelzijn. Ze geeft informatie en advies over de behandeling van dieren, waaronder huisdieren, geeft voorlichting hierover via de media en heeft lespakketten voor scholen. De stichting exploiteert een dierenasiel en een kleindiercrematorium, verzorgt dierenvervoer en behandelt klachten over verwaarlozing van dieren. Om het zwerfdierenprobleem in de stad, vooral van honden, aan te pakken organiseert de Dierenbescherming sterilisatieprojecten. Ook zet de organisatie zich in voor goede wetgeving over dierenbehandeling en verzorging.

Type project en vrijwilligers

Het is een actieve organisatie die voor haar vele activiteiten dringend behoefte heeft aan vrijwilligers. Het gaat om hulp bij de verzorging van dieren in het asiel, het geven van voorlichting op scholen, het bemannen van stands bijv. bij het kinderboekenfestival en het verder ontwikkelen van lespakketten. Voor de sterilisatiecampagnes worden dierenartsen (in opleiding) gevraagd. Voor de overige werkzaamheden zijn enthousiasme, liefde voor het dier en, voor werk in het asiel, een liefdevolle omgang met dieren nodig. Vrijwilligers zijn ook voor een korte periode of voor een aantal uren per week welkom.

Login Form